Zakelijke missie:
Ik, Michèlle Manders, heb als missie anderen te begeleiden in het verbeteren van hun gezondheid, wijsheid en vitaliteit, zodat zij comfortabel in licht en vrijheid verder kunnen op hun eigen spirituele pad.

Visie:
Alles is energie en daardoor heeft alles een trilling. Energie is hetgeen wat ons tot leven brengt en in leven houdt. Energieën kunnen van mens tot mens verschillen, afhankelijk van de toestand waarin iemand zich bevindt. Energie zonder bewustzijn is doelloos en bewustzijn zonder energie kan niets. Zonder bewustzijn in combinatie met manifestatie zouden wij geen vorm hebben. Zonder energie zouden we niet kunnen handelen. Samen zijn ze één. In staat tot actie, beweging en creatie.

Het bewustzijn is non-duaal. Dualisme kenmerkt zich door de natuur in energie en bewustzijn. Het doel van het leven is om naar de bron te gaan van het zelf. Het zelf is een deel van het universele bewustzijn. Ofwel het doel van het leven is om naar de realisatie van het universele bewustzijn te gaan. Maar omdat men zich identificeert met de bewegingen van de natuur waarin wij leven nemen we een beperkte vorm aan van onszelf en voelen we ons afgescheiden, waardoor we lijden.

Als we handelen in onwetendheid van het universele bewustzijn dan gaat onze energie verloren en raken we uit balans. Onwetendheid veroorzaakt de identificatie met de vorm, ofwel met het lichaam wat je hebt. Het lijden komt door de identificatie, ofwel het lichaam met dat wat begrenst is en vergankelijk. Als we de mind met al onze gedachten tot stilstand brengen dan komen we weer tot ons ware zelf. Dan kan men vrij van lijden leven.

Als de mens gezond is, heerst de spirituele levenskracht die alle delen in een bewonderenswaardige harmonische levende werking houdt. De lichamelijke processen werken naar behoren en de lichaamsweefsels zijn op zo’n goede wijze gevormd, dat het  de afvalproducten kan elimineren. De geest, ziel en zintuigen zijn gevuld met een content gevoel en uiten zich in voelen en handelen, zó dat het met de verstand toegeruste psyche kan dienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan.

Kinderen hebben van nature een ruimer bewustzijn en staan nog meer in verbinding met zichzelf en de universele wereld. Ze zijn energiek en hebben een ‘weten’ van nature. Er is een sterk innerlijk kompas. Door de verbondenheid met de ouders spiegelen ze de ouders door het gedrag wat ze laten zien.

Door de wereld om ons heen die meer gericht is op prestatie en denken groeien we op met de (on)nodige gekwetstheid. Langzaam gaat de energie verloren en begint het lijden, we raken uit balans. De identificatie met de vorm groeit, waardoor het steeds lastiger wordt om de wijsheid van de ziel en het hart te volgen. Het innerlijke kind blijft diep van binnen in lijden zitten en voegt zich naar de buitenwereld en groeit op tot de geworden volwassene die op hun beurt weer opnieuw naar hun innerlijke rijkdom mogen gaan kijken.

Door het langzame proces van lijden door de identificatie met de vorm van de geworden volwassene, wat inmiddels deels bewust en/of onbewust voort blijft gaan, kunnen zich mentale, emotionele en lichamelijke ongemakken ontstaan. Door (plotse) intense gebeurtenissen om ons heen die diep raken kunnen latente familieklachten tot uiting komen en/of kunnen er diverse andere klachten ontstaan.

Wil iemand zijn hele leven veranderen dan zal hij zijn gedachten bij de wortels moeten veranderen. Dit is mogelijk als de kennis en wijsheid puur en zuiver wordt. Een verandering van de oorzaak of bron van gedachten is duurzaam. Het kan alleen niet bereikt worden door geforceerd te denken, maar door zorgvuldige overpeinzing, bezinning en contemplatie. Kracht, vreugde of geld zullen niet heilzaam zijn. Alleen door hèlder denken verandert het beeld naar buiten en hierdoor ook de acties. Acties komen voort uit gevoel die veelal resulteren in de reden of oorzaak van de acties.

Alles in het leven is karma en het lot is daar een onderdeel van. Karma en lot hebben beide betrekking op de wet van oorzaak en gevolg, van actie en reactie. Oorzaak en gevolg kun je bewust trachten te beïnvloeden door je eigen handelen actief te bekijken en hierop invloed uit te oefenen. Je kunt zeggen dat het lot eigenlijk het effect is van je handelen. Bij het lot onderga je de dingen passief. Karma is actie. Je neemt je lot in eigen handen. Invloed uitoefenen op je acties en reacties. Je neemt verantwoordelijkheid en je bent bewust dat er een keuzevrijheid is. Je kunt zelf sturen. De psyche ofwel het intellect verstrekt de informatie over wat er gebeurt, zodat je ernaar kan kijken om zo naar een meer perfecte staat te kunnen groeien, ofwel de beste versie van jezelf.

Voor dit bewustwordingsproces is moed nodig. Het vraagt om respect, een open houding, begrip en heel veel liefde om het avontuur met jezelf aan te gaan. Het is belangrijk om in liefde verbonden te zijn, zodat je een unieke bijdrage aan dit leven en deze wereld kan geven.

Door middel van mijn 4D holistische methode wil ik mensen weer in hun kracht zetten. Het meer bewust worden wat er allemaal speelt in je leven op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak wat tijd nodig heeft.

De lichamelijke ondersteuning bied ik aan d.m.v. ayurvedische voeding- en leefstijl adviezen, maar  lichamelijke klachten kunnen ook heel goed behandelt worden met homeopathie.

Het mentaal emotionele aspect wordt ingevuld d.m.v. coaching vanuit de yogafilosofie en kindertolk methode, waar ik mensen liefdevol en in veiligheid bij sta om de state of mind helder te krijgen om de ziel die als kern in je zit te kunnen laten shinen zoals het bedoeld is. Het is de bedoeling dat je als ziel datgene doet wat het beste bij je past om gelukkig te zijn. Maar ook homeopathie kan hierbij helpend zijn.

Wij als mens zijn spirituele wezens. D.m.v. homeopathie en reiki en andere energetische oefeningen, waaronder schaalwandelen laat ik mensen weer tot hun kern komen. Weer laten voelen waar het echt om draait.

Oorspronkelijk kom ik uit de volwassen- en kindercardiologie waarbij ik het hart in beeld breng d.m.v. echografie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 4D probe. Om een 3D plaatje te krijgen was tijd nodig. Het 4e aspect. Nu in mijn 4D holistische methode heeft ook tijd een belangrijke rol. Het heeft tijd nodig om langdurige klachten weer in het gareel te krijgen. Het heeft minder tijd nodig om snel opkomende klachten te verhelpen.

Als spirituele health en life coach bied ik preventie en behandeling aan en begeleid ik dit proces naar ‘wie ben ik’, ‘waar sta ik voor’, ‘wat heb ik te doen’ en hoe ga ik dat neerzetten. Ik ondersteun je om een authentieke basis te ontwikkelen en je weer gezonder in je vel te laten voelen.