Zakelijke missie:
Ik, Michèlle Manders, heb als missie anderen te begeleiden in het verbeteren van hun gezondheid, wijsheid en vitaliteit, zodat zij comfortabel in licht en vrijheid verder kunnen op hun eigen spirituele pad.

Visie:
Wil iemand zijn hele leven veranderen dan zal hij zijn gedachten en wortels moeten veranderen. Een verandering van de oorzaak of bron van gedachten is duurzaam. Het kan alleen niet bereikt worden door geforceerd te denken, maar door zorgvuldige overpeinzing, bezinning en contemplatie. Kracht, vreugde of geld zullen niet heilzaam zijn. Alleen door hèlder denken verandert het beeld naar buiten en hierdoor ook de acties. Acties komen voort uit gevoel die veelal resulteren in de reden of oorzaak van de acties. Het doel van het leven is de realisatie van de vereniging met het Allerhoogste. Dit is mogelijk als de kennis en wijsheid puur en zuiver wordt.

Bewustzijn zonder energie kan niets. Energie zonder bewustzijn is doelloos. Zonder bewustzijn zouden wij geen vorm hebben. Zonder energie zouden we niet kunnen handelen. Samen zijn ze één. In staat tot actie, beweging en creatie.

Dualisme kenmerkt zich door de natuur ofwel energie en het bewustzijn. Dit is de geboorte van het ego. Het ego identificeert zich met de dode natuur, maar is bezield in het bewustzijn. Het bewustzijn is non-duaal. Het doel van het leven is om naar de bron te gaan van het zelf, ofwel naar de realisatie van het universele bewustzijn. Maar omdat men zich identificeert met de bewegingen van de natuur neemt hij een beperkte vorm aan van zichzelf en voelt hij zich afgescheiden en lijdt hij.

Als we handelen in onwetendheid gaat onze energie verloren, waardoor we uiteindelijk niets bereiken met ons leven. Onwetendheid veroorzaakt de identificatie met de vorm. Het lijden komt door de identificatie met dat wat begrenst en vergankelijk is. Als iemand de identificatie weghaalt dan kan de mind tot stilstand worden gebracht en weer komen tot het ware zelf. Dan kan men vrij van lijden leven.

Als de mens gezond is, heerst de spirituele levenskracht die alle delen in een bewonderenswaardige harmonische levende werking houdt. De lichamelijke processen werken naar behoren en de lichaamsweefsels zijn op zo’n goede wijze gevormd, dat het de afvalproducten kan elimineren. De geest, ziel en zintuigen zijn gevuld met een content gevoel en uiten zich in voelen en handelen, zó dat het met de verstand toegeruste psyche kan dienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan.

Kinderen hebben van nature een ruimer bewustzijn en staan nog meer in verbinding met zichzelf en de universele wereld. Ze zijn energiek en hebben een ‘weten’ van nature. Er is een sterk innerlijk kompas. Door de verbondenheid met de ouders spiegelen ze de ouders door het gedrag wat ze laten zien.

Door de wereld om ons heen die meer gericht is op prestatie en denken groeien we op met de (on)nodige gekwetstheid. Langzaam gaat de energie verloren en begint het lijden. De identificatie met de vorm groeit, waardoor het steeds lastiger wordt om de wijsheid van de ziel en het hart te volgen. Het innerlijke kind blijft diep van binnen in lijden zitten en voegt zich naar de buitenwereld en groeit op tot de geworden volwassene die op hun beurt weer opnieuw naar hun innerlijke rijkdom mogen gaan kijken.

Door het langzame proces van lijden door de identificatie met de vorm van de geworden volwassene, wat inmiddels deels bewust en/of onbewust voort blijft gaan, kunnen zich mentale, emotionele en lichamelijke ongemakken ontstaan. Door (plotse) intense gebeurtenissen om ons heen die diep raken kunnen latente familieklachten tot uiting komen en/of kunnen er diverse andere klachten ontstaan.

Alles in het leven is karma en het lot is daar een onderdeel van. Karma en lot hebben beide betrekking op de wet van oorzaak en gevolg, van actie en reactie. Oorzaak en gevolg kun je bewust trachten te beïnvloeden door je eigen handelen actief te bekijken en hierop invloed uit te oefenen. Je kunt zeggen dat het lot eigenlijk het effect is van je handelen. Bij het lot onderga je de dingen passief. Karma is actie. Je neemt je lot in eigen handen. Invloed uitoefenen op je acties en reacties. Je neemt verantwoordelijkheid en je bent bewust dat er een keuzevrijheid is. Je kunt zelf sturen. De psyche ofwel het intellect verstrekt de informatie over wat er gebeurt, zodat je ernaar kan kijken om zo naar een meer perfecte staat te kunnen groeien, ofwel de beste versie van jezelf.

Voor dit bewustwordingsproces is moed nodig. Het vraagt om respect, een open houding, begrip en heel veel liefde om het avontuur met jezelf aan te gaan. Het is belangrijk om in liefde verbonden te zijn, zodat er een unieke bijdrage aan dit leven en deze wereld gegeven kan worden.

Samen met jou wil ik de weg naar binnen gaan om onbewust potentieel naar boven te halen en daarmee verrijkt naar buiten te komen. Innerlijk, waar je in rust jezelf kan hervinden en hervatten onderzoek ik samen met jou als persoon actief de schaduwzijde in jezelf in relatie tot je eigen weerstanden, klachten of moeilijkheden. Vanuit inzicht in jezelf ontstaat overzicht, waardoor er een nieuw uitzicht ontvouwt dat je verder draagt in de lichtzijde.

In mijn gezondheidspraktijk begeleid ik dit proces naar ‘wie ben ik’, ‘waar sta ik voor’, ‘wat heb ik te doen’ en hoe ga ik dat neerzetten. Ik ondersteun je om een authentieke basis te ontwikkelen. Een anker, een fundament, om handelend met verstand, gevoel en intuïtie je eigen weg te plaveien. Ik streef ernaar dat iemand in duurzame verbondenheid tussen de binnen- en buitenwereld van lichaam, ziel en geest, zelfstandig en zelfsturend aan het roer van zijn of haar eigen levensweg komt te staan om ten volle te kunnen leven.

Ik geloof in het holistische systeem met een point to action en doelgerichtheid in het tempo wat het vraagt. In mijn praktijk bied ik preventie en behandeling aan door Ayurvedische voedings- en leefstijladviezen en behandeling. Dit lichaamswerk kan aangevuld worden met yogatherapie waarin ik op maat yoga oefeningen mee kan geven voor extra lichaams’correctie’ voor ondersteuning voor de specifieke klachten die door de state of mind als oorzaak blokkades geven. Met de coaching vanuit de yogafilosofie en kindertolk methode help ik mensen liefdevol en in veiligheid deze state of mind helder te krijgen om de ziel die als kern in je zit te kunnen laten shinen zoals het bedoeld is. Het is de bedoeling dat jij als ziel datgene doet wat het beste bij je past om gelukkig te zijn.

Naast de ayurveda en yoga, maar ook reiki als preventie en behandeling kan ik ook een uniek uitgezocht homeopathisch middel meegeven om nog dieper te kunnen behandelen voor jouw onvergelijkbare levens- en gezondheidspad.