Roeping

In het Organon der Geneeskunde heeft dr. Samuel Hahnemann een gedachtengang voor de homeopathie geschreven. De eerste drie alinea’s van dit inspirerende geschrift heb ik geïllustreerd in het onderstaande filmpje. Veel kijkplezier!