Omdat alles energie is klinkt het logisch dat ook klachten worden verholpen d.m.v. energetische middelen. Homeopathie is een effectieve gezonde manier om klachten te behandelen. Er zijn geen bijwerkingen zoals er die bij de reguliere gezondheidszorg kunnen zijn. Ook worden klachten niet onderdrukt. Het is een natuurlijke behandeling zonder chemische intoxicatie. Het is duurzaam en zacht, maar tegelijkertijd krachtig om problemen aan te pakken. Er wordt gekeken naar totaliteit, waarmee wordt bedoeld dat er naar alle klachten, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel, wordt gekeken en deze ook worden meegenomen in een middel keuze. In mijn optiek komen klachten voort uit onbalans vanuit een persoon die hij of zij zelf bewust of onbewust heeft gecreëerd.

Met homeopathie kijk ik naar iemand persoonlijk. Wat maakt deze persoon tot deze persoon. Wat is specifiek voor deze persoon al heeft deze persoon ogenschijnlijk dezelfde klachten als de buurman. Toch is het uniek, want jou klachten zijn net even iets anders als die van de buurman. De ontstaanswijze is mogelijk anders en daarom is een individueel middel die op het hele systeem werkt ideaal.

Het mooie van homeopathie is dat je herstelproces wordt versneld. Zeker bij acute klachten voel je dat je als vanzelf opknapt, maar ook bij chronische klachten voel je dat de pijn langzaam wegtrekt. Iets was langzaam wordt opgebouwd in klachten heeft ook tijd nodig om in omgekeerde richting weer te genezen. De symptomen van een klacht zijn eigenlijk tekenen dat het lichaam zijn best doet om het herstel te realiseren, maar dit lukt niet altijd waardoor klachten kunnen blijven bestaan. Homeopathie geeft eigenlijk een zetje in het zelf herstellende vermogen.

Ziekte is eigenlijk niets anders dan de uitdrukking, door het lichaam, van de verstoring van onszelf. Elk symptoom die je vertelt wordt als het ware als stukjes van een legpuzzel in elkaar gezet. Door alle symptomen samen te brengen probeert iemand iets te laten zien via zijn pathologie of ziekte.

Homeopathie werkt met het gelijkende principe. De kenmerken van een middel moeten samenvallen met de klachten en symptomen van iemand. Dit is een heel bijzonder fenomeen dat al in de oudheid is waargenomen door Hippocrates, die tegenwoordig wordt beschouwd als de vader van de moderne geneeskunde. Hippocrates zag dat je op drie positieve manieren kon evolueren.

  • Natuurlijke genezing
  • Genezing door tegenstellingen (Ayurveda en de moderne geneeskunde)
  • En genezing door gelijken (Homeopathie)

Het idee om natuurlijke stoffen op gezonde mensen te testen komt van Samuel Hahnemann, een briljante Duitse arts die leefde in de 18e en 19e eeuw. Hij zei, dat elke stof die bij een gezond persoon symptomen kan oproepen, kan soortgelijke symptomen bij een ziek persoon genezen. Men noemt dit ‘ Similia Similibus Curantur. Het genezen door gelijken.

Een homeopathisch middel wordt gemaakt door een stof te verdunnen, wat de toxiciteit van een stof wegneemt. Door het te schudden wordt het middel het sterker.

Hahnemann zag de persoon als geheel bewogen door een immateriële kracht die in de homeopathie de dynamus wordt genoemd, ofwel de levenskracht, chi of prana in andere natuurlijke geneeswijzen.